Условия | BEST Engineering Week

Условия

 

1. Предоставям своите лични данни, въведени през формата за кандидатстване, на студентска организация BEST Sofia за целите на събитието им BEST Engineering Week.

2. Съгласявам се да бъда фотографиран и заснеман по време на BEST Engineering Week. Всички материали могат да се използват от студентска организация BEST Sofia и нейните партньори с цел популяризиране на събитието.

3.Предоставям своето CV на BEST Sofia за дейностите на студентска организация BEST Sofia.

4. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и при спазване на ЗЗЛД.

5. CV-тата ще бъдат предоставени на всички компании, участващи в BEST Engineering Week.

11.02.2017 | Коментирането е преустановено