График | BEST Engineering Week


aurubisLogo-300x46

Дата на казуса: 31.03.2015 г.
Място на провеждане: Aurubis София
Място на тръгване: ТУ-София (пред ректората)
Час на срещата преди тръгване: 08:00

 


Interoute

Дата на казуса: 31.03.2015 г.
Място на провеждане: Interoute София
Продължителност: от 09:00 до 13:00

 


SAP_grad_C_pref

Дата на казуса: 27.03.2015 г.
Място на провеждане: SAP София
Продължителност: от 09:00 до 15:00


StangaOne1_Logo

Дата на казуса: 25.03.2015 г.
Място на провеждане: София, ул. „Черни връх“ 43
Час: от 10:00


LH-Logo BG_CMYK

Дата на казуса: 25.03.2015
Място на провеждане: Завода на Liebherr до Пловдив
Място на тръгване: ТУ-София (пред ректората)
Час на срещата преди тръгване: 08:00


UCBb CMYK VETT

Дата на казуса: 31.03.2015 г.
Място на провеждане: Unicredit София
Час: от 10:00


Scania

Дата на казуса: 31.03.2015 г.
Място на провеждане: ТУ София
Продължителност: от 09:00 до 18:00


mlxlogo_new-1
 

Дата на казуса: 30.03.2015 г.
Място на провеждане: Melexis София, ул.“Самоковско шосе“ 2
Продължителност: от 09:15 до 17:00


Vivacom
 

Дата на казуса: 30.03.2015 г.
Място на провеждане: Vivacom София, бул.“Цариградско шосе“ 115 И


Visteon

Дата на казуса: 30.03.2015 г.
Място на провеждане: Visteon София, бул.“Цариградско шосе“ 40
Час: от 10:00


Bulgartabac

Дата на казуса: 25.03.2015 г.
Място на провеждане: Библиотека ТУ София
Продължителност: от 09:00 до 18:00


hp

Дата на казуса: 26.03.2015 г.
Място на провеждане: HP София, Бизнес парк София, Сграда 8
Продължителност: от 13:00 до 17:00