BEW | BEST Engineering Week

Регламент BEST Engineering Week

 

Във всяко от състезанията могат да се включат 12 участници, разпределени в отбори по трима или четирима. Ако имате желание да бъдете с конкретен човек в отбор може да го заявите при кандидатстване. Всеки отбор ще се състезава само в един от работните дни. Състезанията ще се провеждат в две категории:

Team Design:

Oтборите ще имат за задача да конструират устройство в рамките на няколко часа, с материали, предоставени от организаторите. Победителите се определят спрямо определени критерии, в зависимост от поставената задача. На края на работния ден действието на устройството се демонстрира.

Case Study:

Компания поставя задача-казус на участниците. Отборите ще трябва да намерят решение на казуса в рамките на няколко часа. Всеки отбор прави презентация на решението, до което е достигнал. Участниците могат да кандидатстват и за двете категории състезания.

Някои от участниците на BEW ще имат възможността да се състезават по-нататък в локалния, регионален и международен кръг на европейското инженерно състезание  EBEC.

 

ВАЖНО!
Повечето наши партньори имат свободни стажантски и работни позиции.