BEW | BEST Engineering Week

 


Best Engineering Week (BEW) 2017

28.03-06.04.2017

 

Какво е BEST Engineering Week (BEW)

BEW е кариерно събитие, организирано от студентска организация BEST Sofia. То представлява една седмица, в рамките на която се провеждат състезания, зададени от водещи компании в сферата на телекомуникациите, компютърните науки, електрониката, енергетиката, хранителната промишленост и други. Студентите, които участват, имат възможността да покажат както знания, така и креативност в реални практически задачи.

 

Регламент на BEW

Във всяко от състезанията могат да се включат 12 участници, разпределени в различни отбори. Всеки отбор се състезава само в един от работните дни. Състезанията се провеждат в две категории:

 

Team Design:

Категорията “Team Design” представлява решаването на технически проблем/задача в рамките на няколко часа. Крайният резултат от състезанието е устройство, което трябва да изпълни зададените действия, нужни за решението на проблема. Иначе казано – да се построи машина за пренасяне на обекти, кораб, самолет, кран… Нещо, което има възможността да реши поставения проблем.
Победителите се определят спрямо зададени критерии, в зависимост от поставената задача. На края на работния ден действието на устройството се демонстрира.

Материалите, инструментите и нужните пояснения са предоставени на участниците от съответната компания.

 

Case Study

Категорията “Case Study” (CS) представлява анализирането и решаването на реални казуси чрез използването на дадена информация за развитието на хипотетични решения. Отборите трябва да намерят решение на казуса в рамките на няколко часа. Всеки отбор прави презентация на решението, до което е достигнал.

Участниците могат да кандидатстват и за двете категории състезания.