2014 – JohnsonControls | BEST Engineering Week

Johnson Controls

Ако други компании ви обещават света, то Johnson Controls ви предлага нещо по-добро: Шансът да го промените! Ако сте креативен, имате опит и новаторски идеи в областта на разработването на софтуерни решения, ние ви предлагаме кариера с много възможности, които могат да ви отведат навсякъде по света.

Приоритет в дейността на Johnson Controls са иновационните концепции и решения за автомобилната индустрия. Сред клиентите на компанията са повечето известни производители на автомобили: Daimler Chrysler, Ford Motor Company, General Motors Corporation, Mercedes, Car Group, VW Group, Honda, Toyota и много други. В глобален мащаб Johnson Controls има 1300 фирмени клона в 125 страни по света, където внедрява сигурни и качествени приложения в повече от 200 млн. превозни средства, 1 милион търговски центъра и 12 милиона домове.