Стажантска програма Аурубис | BEST Engineering Week
ИМАШ ЛИ ЖЕЛАНИЕ…
– да натрупаш чрез практика нови знания и умения;
– да вложиш усилия в бъдещото си професионално развитие;
– да докажеш, че твоите успехи зависят изцяло от теб?
Аурубис България те кани в завода в гр. Пирдоп да участваш в
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 2013
Ако се интересувате от стаж в нашите производствени направления (Металургия,
Производство сярна киселина, Рафинерия, Обогатителна фабрика), то подходящи
са следните изучавани специалности:
» Металургия, Материалознание, Електрохимия;
» Неорганични и химични технологии, Минерални технологии.
Ако интересите ви за бъдеща работа са в някои от областите Проучване и развитие,
Аналитични лаборатории, Механоподдръжка, Електро и КИП и А поддръжка,
подходящи специалности са:
» Технология на металите, Материалознание, Металургия;
» Обогатяване и рециклиране на суровини;
» Химия, Екология, Физика;
» Технология на машиностроенето, Индустриален дизайн;
» Топлотехника, Електро и автоматизация.
Стажантски позицици предлагаме и в направления Финанси, Доставки, Логистика,
Човешки Ресурси, Безопасност и здраве при работа, за завършващи:
» Финанси и счетоводство, Икономика, Бизнес администрация, Човешки ресурси;
» Безопасност и защита при бедствия и аварии.
Какви са нашите изисквания:
Да сте студенти след 2-ри курс на обучение или магистри;
Да сте придобили добра теоретична подготовка;
Да имате отлични компютърни умения;
Да владеете много добре английски език.
Как да кандидатствате за стаж:
Изпратете ни автобиография, в която представяте себе си. Посочете, в кое от направленията по-
горе искате да стажувате и периода, за който имате възможност да бъдете на стаж (не по-малко
от един месец). Документи очакваме на e-mail: jobs.bulgaria@aurubis.com, или на адрес: Аурубис
България АД, Човешки ресурси, 2070 гр. Пирдоп, не по-късно 30 април 2013г.
Стажантската програма е с продължителност от месец Юни до Септември 2013г.
Какво предлага Аурубис на своите стажанти:
Да се запознаете на практика с наученото досега само на теория, под умелото ръководство на
личен ментор;
Месечно възнаграждение, дневен лимит за храна, безплатен транспорт до работното място
(включително от София);
Съществува и възможност за постъпване на работа във фирмата след приключване на
стажа.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Ще запазим конфиденциалността на вашите кандидатури съгласно ЗЗЛД.